دستورعمل های گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس - برنامه نوجوانان و مدارس


  در راستای تحقق سیاست‌های کلان سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سلامت دانش آموزان در سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، تفاهم نامه مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش که مورخ 93/8/10 منعقد و تا تاریخ 96/8/10 مهلت داشت، به مدت سه سال دیگر تمدید گردید.
  اهداف: 

  1.    تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش‌آموزان
  2.    توانمندسازی دانش آموزان، خانواده ها، اولیای مدارس و کارکنان برای رعایت سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی 

  با عنايت به برگزاري جلسات مشترك هماهنگي و اجرايي برنامه مدارس مروج سلامت مقررگرديد، برنامه در سال تحصيلي 1398- 1397 مطابق كتاب دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سلامت در جمهوري اسلامي ايران (چاپ دوم سال تحصيلي 91-90) و با لحاظ نمودن شرايط  مذکور اجرا گردد. (شرایط در فایل Pdf زیر قابل دسترسی می باشد.)


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0