دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)

  متصدیان و شاغلان محترم مرتبط با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی استان قزوین، می‌توانند جهت دریافت کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

  مدارک موردنیاز جهت ارائه به پیشخوان:
  • کارت ملی
  • یک قطعه عکس پرسنلی
  • پرداخت مبلغ تعرفه 197000 ریال

  بعد از ثبت نام در دفتر پیشخوان جهت دریافت فرم آزمایشات به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده و پس از مراجعه به آزمایشگاه و دریافت نتایج مربوطه جهت تکمیل چک لیست به همان مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود. بعد از دریافت پیامک، به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و کارت بهداشت خود را دریافت کنید.

  تبصره: در مورد متصدیانی که با موادغذایی سروکار ندارند انجام آزمایش مدفوع الزامی نیست.

  برای دریافت لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان کلیک نمایید.


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0