فرمت گزارش نویسی در سیستم معاونت بهداشتی دانشگاه

     برای دریافت فرمت گزارش نویسی (به‌صورت فایل word و Pdf) گزینه‌های زیر را کلیک نمایید:        6.0.20.0
        گروه دورانV6.0.20.0