روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای - سال 1401


  روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 1401 (2022)

   

  گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای هر ساله در 28 آوریل برگزار می گردد که شعار آن در سال 2022 (8 اردیبهشت 1401) "برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه ای بیایید با همدیگر کار کنیم"    می باشد.

  در دوران همه گیری کووید-19 ما شاهد بوده­ایم برای داشتن یک سیستم قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای، مشارکت هدفمند سازمانها و دولت ها، تشکل­های کارفرمایی و کارگری و همه ذینفعان مرتبط و فعال در عرصه ایمنی و بهداشت حرفه­ای در سطح ملی و بنگاه­های اقتصادی نقش بسیار مهم و حیاتی در ایجاد محیط کار سالم و تأمین و حفظ سلامت و ایمنی کارگران داشتند.

  در محل های کاری شاغلین با انواع مخاطرات شغلی مواجهه داشته که در صورت عدم توجه به کنترل این مخاطرات زمینه بروز حوادث و عوارض شغلی در نیروی کار که از سرمایه های اقتصادی همه جوامع می باشد ایجاد می نمایند فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای در محیط کار، فرهنگی است که در آن حق داشتن یک محیط کار ایمن و سالم توسط مدیریت و کارگران ارزش گذاری و ترویج می شود. فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه­ای از طریق مشارکت هدفمند  همه ذینفعان در بهبود مستمر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه­ای در محیط کار امکان پذیر است. در یک محل کار دارای فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای، کارگران به سهولت در مورد احتمال خطر و ریسک­های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل کار ابراز نگرانی می کنند و مدیریت در همکاری با کارگران برای یافتن راه حل های مناسب، موثر و پایدار فعال است. این امر مستلزم بهبود مستمرشرایط محیط کار شاغین می باشد.

  لازم به ذکر است در حال حاضر 13 شرکت خصوصی دارای مجوز از حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین میزان الاینده های محیط کار صنایع و کارگاههای استان را سنجش می نمایند و بازرسان بهداشت حرفه ای نیز بصورت مستمر شرایط محیط کار کارگران در صنایع را پایش نموده و در صورت وجود نواقص بهداشتی تذکرات لازمه را جهت رفع موارد به کارفرمایان و متصدیان مربوطه ابلاغ که در صورت عدم توجه به تذکرات بازرسان که از ضابطین دادگستری می باشند  موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می گردد که خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده و مشارکت کارفرمایان و ذینعان شاهد کاهش مواجهه شاغلین با عوامل مخاطره زای محیط کار در سطح کارگاهها و صنایع استان بوده ایم.

  مهندس حبیب اله چگینی

  رئیس گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان قزوین  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0