هفته سلامت - 17 لغایت 23 اردیبهشت ماه سال 1401

  هفته سلامت (17 الی 23 اردیبهشت ماه سال 1401) گرامی باد.

   

   

  شعار هفته ملی دیابت :

  "سلامت ما | سلامت سیاره ما"

  •  شنبه 17 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت
  •  یکشنبه 18 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، در دستیابی به انرژی پاک
  •  دوشنبه 19 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در مدیریت حوادث و بلایا
  •  سه شنبه 20 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت
  •  چهارشنبه 21 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تولید پاک و مدیریت پسماندها
  •  پنجشنبه 22 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره
  •  جمعه 23 اردیبهشت : نقش مردم، مسئولین، سمن ها در کاهش / کنترل مصرف دخانیات


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0