هفته جهانی تیروئید - سال 1401


   
  هفته جهانی تیروئید (4 الی 10خردادماه) گرامی باد
   
   
   
  شعار هفته جهانی تیروئید(سال 1401)
  "غربالگری بهنگام (3 تا 5 روزگی ) و تشخیص زودرس کم کاری تیروئید نوزادان از عوارض بیماری (عقب ماندگی ذهنی ،کوتاهی قد و...) پیشگیری می کند "   6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0