معرفی پرسنل گروه سلامت جمعیت و خانواده

   نام و نام خانوادگی :  دکتر ناهید یزدی
   سمت : معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس  
   مدرک تحصیلی :پزشک عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686201
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : معصومه علمشاهی
   سمت :سرپرست گروه جوانی و جمعیت 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0