هفته ملی کودک - سال 1401

  شعار هفته ملی کودک:

  حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی

  روزشمار هفته ملی کودک :
  • 16 مهرماه 1400 :کودک، صلح، بازی و نشاط
  • 17 مهرماه 1400 :کودک، حقوق اجتماعی، آموزش، ‌امنیت و سلامت
  • 18 مهرماه 1400 :کودک، رسانه، فناوری‌های نوین
  • 19 مهرماه 1400 :کودک، هویت ملی، نام‌آوران و قهرمانان ملی
  • 20 مهرماه 1400 :کودک، کتاب، ادبیات، خلاقیت هنری
  • 21 مهرماه 1400 :کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری
  • 22 مهرماه 1400 :کودک، خانواده، اخلاق و مهرورزی  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0