هفته سلامت روان
  18 الی 24 مهر ماه سال 1401
  گرامی باد
   
   
   
  شعار هفته سلامت روان ( سال1401 )

  "سلامت روان و بهزیستی همگانی را در اولویت جهانی قرار دهید"

    
   
  روزشمار هفته سلامت روان (18الی 24 مهرماه سال 1401):

  روز تاریخ شعار روز
  دوشنبه 1401/07/18 نقش سیاست گذاران بر تحقق عدالت در سلامت
  سه شنبه 1401/07/19 نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، رویکردی عدالت محور برای دسترسی به خدمات سلامت روان
  چهار شنبه 1401/07/20 سلامت روان و بهزیستی همگانی در دوران پساکرونا
  پنج شنبه 1401/07/21 تاثیر روابط سالم والدین و فرزندان در تحکیم خانواده
  جمعه 1401/07/22 سلامت معنوی و پیشگیری از بیماریهای روانپزشکی
  شنبه 1401/07/23 نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی در ارتقای سلامت روان و بهزیستی جامعه
  یکشنبه 1401/07/24 خود مراقبتی و نقش آن در ارتقای سلامت روان جامعه

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0