هفته سلامت بانوان - سال 1401

  شعار هفته سلامت بانوان (24 الی 30 مهرماه )

  سلامت زنان، بنیان خانواده سالم و جامعه جوان

  روز تاریخ شعار روز محورهای پیشنهادی در زمینه جمعیت
  یکشنبه 1401/07/24 زنان و امنیت غذایی خانواده - غذا، سلامت، فرزندآوری
  دوشنبه 1401/07/25 سلامت زنان و سلامت روانی خانواده - تک فرزندی و آسیب های سلامت روان خانواده
   - سلامت روان زنان در بارداری و پس از زایمان
  سه شنبه 1401/07/26 سلامت زنان و سبک زندگیا - شیوه زندگی سالم در سلامت باروری
  - توصیه های طب ایرانی در سلامت زنان
  چهارشنبه 1401/07/27 سلامت زنان، سلامت خانواده و جوانی جمعیت - فرزند پروری در خانواده های سالم
  - مهارت والدین در روابط بین همسری پس از تولد فرزندان نقش مردان در حفظ و ارتقا سلامت زنان و خانواده
  - معایب سالخوردگی جمعیت حمایت از خانواده، فرزند آوری و جوانی جمعیت در قانون
  - ارتباط فرزندان با نیازهای والدین
  - نقش شیوه زایمان بر افزایش جمعیت -عوارض سقط جنین بر سلامت زنان
  پنج شنبه 1401/07/28 زنان و بیماریهای شایع (روز جهانی استئوپروز) - نقش فرزند آوری در پیشگیری از سرطانهای زنان -پیشگیری از استئوپروز در زنان و مادران
  جمعه 1401/07/29 زنان و تعلیم و تربیت نسل آینده - سوادسلامت و فرزند آوری
   -نقش تعلیم و تربیت در ازدواج بهنگام و پایدار و فرزند آوری
  شنبه 1401/07/30 زنان و آسیب شغلی - مادری و اشتغال
  - سلامت زنان در محیط کار -نقش خانواده در سلامت زنان شاغل


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0