روز جهانی پوکی استخوان - سال 1401

  شعار روز جهانی پوکی استخوان (26 مهرماه الی 2 آبان ماه )

  برای سلامتی استخوان خود قدم برداریم

  روز تاریخ شعار روز
  سه شنبه 1401/07/26 پوکی استخوان و تغذیه
  چهارشنبه 1401/07/27 پوکی استخوان و فعالیت بدنی
  پنجشنبه 1401/07/28 پوکی استخوان و ویتامین D و نور آفتاب
  جمعه 1401/07/29 پوکی استخوان و پیشگیری از سقوط و شکستگی
  شنبه 1401/07/30 پوکی استخوان و تشخیص به موقع
  یکشنبه 1401/08/01 پوکی استخوان و شروع به موقع درمان
  دوشنبه 1401/08/02 پوکی استخوان و پیگیری و تدام درمان کامل


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0